Władze firmy

Paweł Sujecki
Absolwent Warszawskiej Szkoły Biznesu na kierunku Zarządzanie i Marketing. Uzyskał tytuł Master of Business Administration przy Polskiej Akademii Nauk. Ukończył także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Informatycznych Systemów Zarządzania oraz uzyskał Certyfikat Księgowy nadany przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej, potwierdzający kwalifikacje i uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W latach 1995-2001 był związany z CA IB Agent Transferowy, gdzie był Dyrektorem Departamentu Obsługi Funduszy Inwestycyjnych. Od 2001 r. w ramach struktury BRE Agent Transferowy odpowiedzialny m.in. za Departament Strategii i Rozwoju oraz Departament Obsługi Klienta. Od 2008 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ProService AT odpowiedzialnego za pion obsługi klienta. W 2010 roku został powołany na Prezesa Zarządu ProService Agent Transferowy i CEO Spółki.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zarządzania i Ekonomii. Przez całą dotychczasową karierę zawodową związana z branżą usług bankowych. Karierę zawodową rozpoczęła w GMAC Bank Polska S.A. W latach 2003-2008 pracowała w HSBC Bank Polska S.A pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Windykacji oraz Dyrektora Contact Center, będąc odpowiedzialną za windykację, call center oraz telemarketing klientów detalicznych banku. W latach 2008-2014 jako Head of Operations rozwijała dział operacyjny RBS HUB Europe, przenosząc procesy z Europy i Stanów Zjednoczonych w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz płatności. Od lipca 2014 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. oraz COO spółki.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalność Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. Słuchacz Executive MBA w Helsinki School of Economics. W latach 2000-2003 pracował w działach audytu i finansów Jeronimo Martins Dystrybucja. Od 2003 pracował dla Wincanton Trans European (operator logistyczny), gdzie od 2006 odpowiadał za finanse spółek w Europie Centralnej i Wschodniej jako CFO oraz pełnił funkcję Członka Zarządu. W roku 2012 pracował w Grupie Allegro, gdzie pełnił rolę CFO Grupy PayU i odpowiadał za finanse segmentu płatności internetowych na 8 rynkach europejskich. Od maja 2013 do marca 2015 był Członkiem Zarządu FIN24.PL. Od marca 2013 pełni funkcję CFO ProService AT.
Emilia Guz
Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Swoją karierę w ProService AT rozpoczęła w 1997 r w Zespole Operacyjnym, a od roku 2005 związana jest z obszarem zarządzania relacjami z klientem. W latach 2005-2006 pełniła funkcję Kierownika telefonicznej obsługi klienta, w latach 2006 – 2010 obejmowała stanowisko Menedżera ds. Kluczowych Klientów, a od kwietnia 2010 roku zarządza Pionem Obsługi Klienta. Od stycznia 2016 powołana na Członka Zarządu ds. Obsługi Klienta.
Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, a także podyplomowych studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej. Przez całą dotychczasową karierę związany z branżą IT. Karierę zawodową rozpoczął jako programista C++ w Chandney Software, a następnie programista Java w eo Networks. W latach 2007-2009 pełnił funkcję Kierownika Działu Utrzymania Systemów Informatycznych w eo Networks świadcząc kompleksowe usługi utrzymania i rozwoju aplikacji dla klientów m.in. z branży finansowej, ubezpieczeniowej i mediów. W latach 2009-2015 pełnił funkcję Dyrektora Utrzymania i Administracji w eo Networks. Równolegle w latach 2012-2013 współtworzył startup itaxi.pl pełniąc w tej firmie funkcję Prezesa Zarządu. Od czerwca 2015 pełni funkcję CIO w ProService Agent Transferowy, a od stycznia 2016 powołany na Członka Zarządu ds. IT.