Standard na rynku: Pliki Wymiany Danych SWAT / DDAT

Pliki Wymiany Danych SWAT /DDAT

Potwierdzeniem naszego doświadczenia i profesjonalizmu oraz przykładem ustanawiania wysokich standardów jest zastrzeżony format plików wymiany danych szeroko stosowany na rynku funduszy inwestycyjnych.

ProService AT stworzył i rozwija schemat plików do wymiany danych z szeroko pojętą siecią dystrybucji. Wystandaryzowane schematy ułatwiają przesyłanie zleceń i oświadczeń woli Klientów z wewnętrznego systemu operacyjnego Dystrybutora do ProService AT (plik DDAT) niwelując tym samym przesyłanie papierowych dokumentów oraz przyspieszając czas realizacji zleceń i oświadczeń. ProService AT po zakończeniu przetworzenia zleceń i oświadczeń odsyła do Dystrybutora plik wynikowy (plik SWAT) umożliwiając dystrybutorowi zwrotne zaczytanie wyników, co znacząco przyspiesza prezentację danych o zrealizowanych zleceniach i oświadczeniach w systemach Dystrybutora klasy B2B i B2C.

Plik DDAT ze względu na długoletnią obecność ProService AT na polskim rynku jest dostępny w dwóch wariantach.:

  • „płaski plik” – format danych tekstowy zawierający dane, które mogły być pooddzielane separatorami np. imie, nazwisko, PESEL.
  • „schemat XML” – format xml, który zastąpuje „płaski plik”. W tym właśnie formacie obsługiwane są najnowsze wymagania prawne jak np. Fatca (v 9 pliku). Obecnie format danych xml jest przez ProService AT rozwijany i wdrażany.

wymiana danych

ProService AT może poszczycić się faktem, iż 99% sieci dystrybucji posiadających wewnętrzna aplikacje używa naszych formatów DDAT i SWAT do przesyłanie informacji nie tylko do ProService AT, ale także innych podmiotów działających na rynku.

Proces wymiany danych wspiera wewnętrzne narzędzie „SYNAPSA” oparte na wyspecjalizowanym i bezpiecznym systemie klasy MFT umożliwiającym wymianę plików przy użyciu wielu protokołów i zabezpieczeń. SYNAPSA umożliwia automatyzację wielu zadań wykonywanych zazwyczaj przez osobne programy.

W celu uzyskania szczegółów rozwiązania oraz oferty prosimy o kontakt pod adresem dsr-ds.@psat.pl lub telefonem 22 588 19 00. Każdorazowo ProService AT wspiera swoich partnerów biznesowych implementujących pliki DDAT i SWAT, dedykowanym analitykiem jak i zespołem testującym wymianę danych.