ZAFI w ProService AT

ZAFI w ProService AT

ProService AT jako lider nowatorskich rozwiązań dla branży funduszy inwestycyjnych i wiodący agent transferowy aktywnie przygotowuje się do czekających rynek zmian związanych z planowanym przyjęciem regulacji implementujących do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2011/61/UE, w skrócie AIFMD, dotyczącą zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Wiosną 2014 r. opublikowany został projekt założeń legislacyjnych, a w styczniu 2015 r. przedłożono projekt ustawy. Projekt wprowadza liczne zmiany w ustawie o funduszach inwestycyjnych. Należy liczyć się z możliwością uchwalenia regulacji w niedługim czasie.

Z myślą o zainteresowanych podmiotach, ProService AT już teraz prowadzi konsultacje dotyczące możliwego wsparcia w zakresie prowadzonej przez nie działalności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów, ProService AT przygotowuje rozwiązania w zakresie odpowiednich do potrzeb AFI narzędzi informatycznych, świadczenia na ich rzecz usług księgowych, sprawozdawczych, wyceny, oraz pozostałych usług wsparcia. Wszystkie osoby zainteresowane ofertą ProService AT w tym zakresie zapraszamy do kontaktu celem uzyskania szczegółowych informacji.

Więcej informacji na ten temat w zakładce usługi